Uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“ buvo įregistruota 1992 m. sausio mėn. 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės įmonių registre J. Basanavičiaus 31A, Kybartai, Vilkaviškio raj. savivaldybėje.

Bendrovės pagrindinė veikla - Gyvenamųjų daugiabučių namų Kybartų ir Virbalio m. administravimas,  eksploatacija, šilumos ir karšto vandens priežiūra ir komunalinės paslaugos, fekalinės kanalizacijos tinklų priežiūra ir remontas, šalto vandens vidaus tinklų priežiūra ir remontas, elektros skydinių ir tinklų remontas,fekalijų išvežimas.

Miesto gerbūvio darbai: gatvių ir seniūnijos gyvenviečių  apšvietimo linijų priežiūra, kapinių, gatvių, šaligatvių, parkų priežiūra, lietaus kanalizacijų tinklų priežiūra, kiti darbai.

2013 m. liepos 30 d. Vilkaviškio savivaldybės tarybos sprendimu Nr.  B-TS-680  "Dėl energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo"  kartu su UAB "Vilkuva"paskirta Vilkaviškio rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriais.