Šildymo sezonas

2023–2024 m. Kybartų ir Virbalio miestų Šildymo sezono užbaigimo įsakymas. M. potvarkis Dėl 2023-2024 m. šildymo sezono pabaigos.pdf (174784)